Isiksuse omadused enda ja teise inimese perspektiivist vaadatuna: vanuse ja soolised erinevused

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Varasematest töödest on teada, et see kuidas nähakse enese isiksuseomadusi erineb sellest, kuidas näevad neid omadusi teised inimesed. Polnud aga kuigi kindel, kuidas panustab vanus ja sugu nende kultuurilidevaheliste korduva mustri tekkimisse. Üle 2000 geeni doonori on vastanud eestikeelsele NEO-PI-R enesekohasele küsimusele ning lasknud seda täita enese kohta ka oma heal tuttaval. Jagades hindajate ja hinnatavate soo ja vanuse kaupa inimesed paaridesse lahutasin hinnatava skoorist hindaja skoori ning leidsin iga hinnangupaari kohta keskmise igal alaskaalal. Võrreldes ja korreleerides vastavaid skoore leidsin, et need tegurid mõjutavad, kuid üsna vähesel määral, enese ja teise kohta NEO-PI-R testi täitmisel tekkivaid erinevusi.

Description

Keywords

Citation