Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuringu eesmärk oli ülevaate saamine vilistlaste lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ja hinnangutest kõrgkooli õppetöö kvaliteedile ning omandatud pädevustele. Kõiki kõrgkoole hõlmav uuring viidi esmakordselt läbi 2011. aastal, uuriti 2009. aastal lõpetanuid. Käesolev on järg eelnevale, hindamaks vahepealsel ajal (2009-2012) toimunud muutusi.

Description

Keywords

vilistlased, üliõpilased, tudengid, kõrgharidus, küsitlusuuringud, kõrgkooliõpingud

Citation

Collections