Donald Trump's political discourse on Twitter

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaurusetöö eesmärk on uurida kuidas poliitiline diskursus on muutunud seoses sotsiaalmeedia arenguga ning millist retoorikat kasutab Donald Trump Twitteris. Töö on jaotatud kaheks osaks. Esimeses peatükkis kirjeldatakse muudatusi poliitilise retoorika ajaloos ning selgitatakse kuidas on sotsiaalmeedia seda mõjutanud. Teine peatükk sisaldab Donald Trumpi tweetide analüüsi, milleks on kasutatud Martin Reisigli ja Ruth Wodaki arendatud diskursus-ajaloolise lähenemise (discourse-historical approach) ühte aspekti, nimelt enda ja teiste kujutamise strateegiate analüüsi. Analüüsist selgub, et Trumpi peamised strateegiad enda positiivselt kujutamiseks ja vastaste negatiivselt kujutamiseks on nimetamine, vigane argumentatsioon ja intensiivistamine.

Description

Keywords

inglise keel, poliitika, diskursusanalüüs, sotsiaalmeedia, Twitter (veebisait)

Citation