Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund: avalike kohtade keele seisundi kirjeldus

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Keele Instituut

Abstract

Käesolev uuring moodustab teise osa Eesti kirjakeele kasutusala – avalike kohtade – seisundi uuringust. Avalike kohtade keelekasutuse uuring on kaheaastane projekt. Vastavalt kinnitatud projektile koosneb uuring kahest osast. Aastal 2001 valmis avalike kohtade keelekeskkonna uuring. Koostamaks uuringu teist osa, avalike kohtade keele seisundi kirjeldust, käsitleb käesolev uuring kasutusalast tulenevaid nõudeid keelekasutusele, analüüsib alal kasutatava kirjakeele kvaliteeti ning vastavust hea keele normile ehk avalikes kohtades ringlevate tekstide stiilisobivust, sõnakasutust, lauseehitust, ortograafiat jms. Samuti on vaatluse all keeleinspektsiooni töö ja EKI keelenõuandest küsitu.

Description

Keywords

keelsus, keelenorm, õigekeelsus, õigekiri, keelepoliitika, avalik teave, avalikkus, keelekeskkond, eesti keel, keelekasutus, kirjakeel

Citation

Collections