Töötajate säilenõtkus ja selle seosed isiksuseomaduste, kaastunderahulolu ja kaastundeväsimusega ohvriabis

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Traumat kogenud inimestega töötavatel spetsialistidel on suurenenud risk kaastundeväsimuse, sh läbipõlemise ja sekundaarse trauma tekkeks. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ohvriabis töötavate inimeste säilenõtkust ja selle seoseid isiksuseomaduste, kaastunderahulolu ja kaastundeväsimusega ning tööalaselt toetavates tegevustes osalemise kogemusi. Uuringus osales 40 Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna töötajat, kellest 27 puutuvad oma igapäevases töös kokku abi vajavate klientidega. Andmekogumise meetodina kasutati veebiküsimustikku. Uuringu tulemustest selgus, et säilenõtkuse ja läbipõlemise vahel on tugev negatiivne seos ning säilenõtkuse ja sekundaarse trauma vahel on mõõdukas negatiivne seos. Säilenõtkuse ja kaastunderahulolu vahel esineb aga tugev positiivne seos. Isiksusejoontest on säilenõtkus aga tugevalt negatiivselt korreleerunud neurootilisusega ning mõõdukalt positiivselt meelekindlusega. Tööalastest toetavatest tegevustest olid vastajad enim osalenud meeskonna motivatsiooniüritustel, neist saadi ka enim kasu ja ühtlasi peeti kõige olulisemaks.

Description

Keywords

säilenõtkus, isiksusejooned, kaastunderahulolu, sekundaarne trauma, compassion satisfaction

Citation