Meediamängud lasteaias

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Meediamängud on mõiste, mida saab käsitleda kahest vaatenurgast: 1) laste spontaansete meedia sisust tulenevaid teemasid ja situatsioone kajastavate rolli- ja loovmängudena või 2) õpetaja juhendatud õppemängudena, mille eesmärgiks on meediapädevuse kujundamine. Käesolev kogumik pakub kasutamiseks neist viimaseid. Kuid mitte ainult. Raamatut sirvides ja lugedes jõuab peatselt arusaamisele, et meediakasvatuses pole tegelikult midagi uut – see nõuab lasteaias toimuvale vaid pisut teistsuguse pilguga vaatamist, mõne vahendi ja lisanipi pedagoogilisse praktikasse juurutamist. Ehkki koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas meediakasvatusest ei räägita, on kõik seal sisalduv meediakasvatuse läbiviimiseks täiesti sobilik ja lausa hädavajalik ning meediakasvatus aitab omakorda riikliku õppekava eesmärke ja põhimõtteid igati ellu viia ning muuta õppetegevusi põnevaks ja vaheldusrikkaks.

Description

Keywords

õppematerjalid, mängud, alusharidus, lasteaiad, meedia, koolieelne pedagoogika, õpetamise metoodika, lapse areng, õpetamine

Citation

Collections