Vem tillhör vad? Tillhörighetsproblem i Marjaneh Bakhtiaris roman Kalla det vad fan du vill

Date

2015-06-18

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Marjaneh Bakhtiaris debutroman Kalla det vad fan du vill som handlar om det mångsidiga svenska samhället kom ut år 2005 och den har fått en stor uppmärksamhet. Till exempel skrev Eva Johansson i Svenska Dagbladet så här: “Kalla det vad fan du vill, alltså. Så då gör jag det. Jag kallar det samtidskomedi.“ (Johansson 2005) och Jenny Nyström i Proletären att “[m]ellan raderna av humor finns det också ett stort allvar i Marjaneh Bakhtiaris bok.“ (citerat efter Bakhtiari 2012: omslag). På grund av romanens tematik (den har även kategoriserats som ’invandrarlitteratur“ men romanens titel visar författarens attityd till denna kategorisering) och uppmärksamheten som romanen har fått har det redan skrivits några studentuppsatser, t.ex. skrev Sofie Huvaere om kulturskillnader och identiteten i Bakhtiaris böcker (Huvaere 2011), Linus Henriksson om satiren (Henriksson 2011), Finnur Þór Helgason om invandrarsvenska (Helgason 2012) och Martin Granath om Malmöskildringen (Granath 2013) i Kalla det vad fan du vill. Romanens tonvikt ligger på invandrartematiken. Kortfattat handlar romanen om den iranska familjen Irandoust-Rastegar, mamma Panthea, pappa Amir, storasyster Bahar och lillebror Shervin, som flyttade till Sverige under 1970-talet. Bakhtiari följer den här familjen och även deras vänners och bekantas liv i Sverige genom ungefär 15 år. De alla söker efter sin plats i samhället. Däremot gäller det inte bara invandrarkaraktärer utan även de infödda svenska karaktärerna att de inte är så säkra på hur de ska agera i samhället. Bakhtiari har beskrivit allt detta med (svart) humor och stor ironi. Dock finns bakom den här humorn och ironin ett lite större allvar. Nämligen vill den här romanen enligt min mening visa att alla karaktärer har något sorts tillhörighetsproblem. I den här uppsatsen ska jag analysera romanens karaktärer från tillhörighetsperspektiv. När det nu gäller strukturen ska jag först definiera litterära karaktärer, vilken förbindelse de har med reella människor och hur man får information om dem. Sedan ska jag förklara tillhörigheten med hjälp av sociologiska teorier. Till sist i analysdelen ska jag analysera om och vilka slags tillhörighetsproblem det finns hos olika karaktärer i romanen och hur de agerar ifråga om detta problem.

Description

Keywords

romaan, stereotüübid, kuuluvustunne, Marjaneh Bakhtiari

Citation