Sisehindamise alane uuring

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Uuringukeskus

Abstract

Haridus- ja Teadusministeerium on kaardistanud läbi aastate (2006-2010) sisehindamise! Tagasisidearuannete põhjal nii üldharidusasutuste sisehindamiseprotsessi nõrku külgi kui ka parimaid kogemusi. Eesmärkide saavutamiseks viidi uuring läbi kahes osas: esimese etapina toimus 4 fookusgrupi intervjuud ja 1 süvaintervjuu sisehindamise protsessi erinevate osapooltega (24 respondenti) ning teise etapina perioodil september 2010 (jaanuar 2011 Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatud 85 üldhariduskooli/koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruannete ja 58 tagasisidearuannete kvantitatiivne ja kvalitatiivne!sisuanalüüs.

Description

Keywords

õppekorraldus, õppeprotsess, küsitlusuuringud, kasvatus, huvigrupid, personalijuhtimine, personal, sisehindamine, fookusgrupid

Citation

Collections