Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal üliõpilasele ja juhendajale

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Archimedes

Abstract

Käesoleva kogumiku eesmärk on toetada lasteaiaõpetajaks õppivaid üliõpilasi pedagoogilise praktika läbimisel. Kogumikust leiavad tuge ja abi ka need paljud lasteaedade õpetajad, kes juhendavad praktikante. Kogumikus esitatud juhendmaterjalid hõlmavad peamisi valdkondi koolieelse lasteasutuse tegevuses, millega üliõpilased pedagoogilise praktika läbimisel kokku puutuvad. Kogumikus on õppejõudude soovitused lapse mängu juhendamiseks, suhtlemiseks lastevanematega, juhiseid vaatlemiseks ja eneseanalüüsiks, dokumentatsiooni koostamiseks. Eriala didaktikute näpunäited õppekasvatustegevuse valdkondades tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks põhinevad üliõpilastelt saadud tagasisidel ja praktika juhendajate tähelepanekutel.

Description

Keywords

praktika, eneseanalüüs, õpetamine, õpetajakoolitus, lapse areng, alusharidus, pedagoogiline psühholoogia, lasteaiaõpetajad, kasvatus, lapsevanemad, lasteaed, õppematerjalid, koolieelne pedagoogika, õpetamise metoodika, lasteaiaõpetaja, pedagoogika, praktika juhendamine

Citation

Collections