Religiooni mõju natsionalismile Iirimaa ja Kurdistani näitel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Religioonil on alati olnud märkimisväärne roll ühiskondade kujundamisel ning rahvuse moodustumisel. Tänapäeva globaliseeruvas maailmas, kui religiooni osalus konfliktides ja maailma poliitikas nõuab taas aina suuremat kohta, tuleb töös analüüsi alla, millistel viisidel on organiseeritud religioonil olnud mõju pikaajaliste religioossete traditsioonidega riikidele. Uurimisobjektiks on valitud Iirimaa ja Kurdistan, kes kätkevad endas mitmeid sarnasusi kuid mis on valitud erinevatest maailma kultuuriruumidest, et uurida erinevate religioonide mõju riikidele. Uurimiseks kasutatakse võrdlevat ajaloolist uuringut ning meetodiks on teadusartiklite ja raamatute analüüsimine. Töö algab teoreetilise taustateadmisega religiooni ja natsionalismi olemusest ning nende kohta ilmunud varasematest uuringutest. Töö jätkub Iirimaa ja Kurdistani ajalugude analüüsimisega, mille põhjal koostatakse lõpuks tabel riikide sarnasuste ja erinevustega, millest selguvad religiooni mõjutused riikide kujunemisele. Tabelist selgub, et Iirimaal ja Kurdistanil on palju märkimisväärseid sarnasusi. Natsionalismi kujunemine on mõlemas toimunud vastupanuks teiste riikide repressioonidele ning samuti toimus see mõlemas algselt religiooni mõjutustega. Kuigi tänapäeval on natsionalism sekulariseerunud, on religiooni osa olnud natsionalismi organiseerimises ja konfliktide tsiviliseerituna hoidmises olulisel kohal.

Description

Keywords

Citation