Kropotkini käsitlus kaasaegse riigi kujunemisest ja inimühiskonnast enne riiki

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Poliitikafilosoofias on väga levinud teooriad ja mõtteeksperimendid, mis on mõeldud põhjendamaks riigi olemasolu, näidates inimkonna elu ilma riigita väga negatiivse ja jubedana. Sellised ühiskondliku lepingu teooriad kalduvad ka kinnistama arvamust, nagu oleks ühiskondlik elu ilma riigita võimatu. Enamus poliitfilosoofe lähtuvad oma arutlustes ja teooriate konstrueerimisel kahjuks just neist samadest mõtteeksperimentidest, milledest üks levinuimaid pärineb Hobbes´ilt. Seejuures jäetakse tähelepanuta tõsiasi, et tegelikud faktid inimeste elu kohta niinimetatud loomuseisundis kinnitavad mõtteeksperimendile vastupidiseid seisukohti. Sellest on käesolev töö ka innustatud. Selles töös esitab autor vähem levinud, aga mitte vähem olulise, vastupidise seisukoha riigi tekkest ja inimeste elust ilma riigita Peter Kropotkini käsitluses, mis toetub tugevalt nii ajaloolistele kui ka antropoloogilistele faktidele. Autori eesmärgiks on näidata, et arusaam riigist kui ühiskonna alustalast ja kaitsjast on äärmiselt liialdatud, ning et loomuseisundis puudub oletatav kõikide sõda kõigi vastu. Käesolev töö on seetõttu ka üpris kirjeldava iseloomuga, lükkamaks ümber senised väärad arusaamad ning rajamaks alust edasistele uuringutele selles valdkonnas.

Description

Keywords

Kropotkin, Pjotr, filosoofia, poliitiline filosoofia, riigifilosoofia, ühiskondlik leping, Hobbes, Thomas, hõimuühiskond, kommuunid, loomuseisund

Citation