Kuidas kõnetada noori valijaid? Erakondade valimiskampaaniad 2021. aasta Eesti KOV valimistel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tänapäeval on erakondade jaoks poliitika elluviimisel oluline roll turundusel ja selle hulka kuuluvatel valimiskampaaniatel. Meil puudub teadmine strateegiatest, kuidas erakonnad kui ühed ühiskonnaliikmete huvide vahendajad oma valimiskampaaniaid ellu viivad ning kuidas nende kaudu on võimalik noorte huvi püüda. Seetõttu uurisin, kuidas on erakondadel võimalik valimiskampaaniate kaudu kõnetada noort valijaskonda KOV 2021 valimiste näitel. Antud töö eesmärk oli teada saada, kas ja kuidas suunavad viis suuremat erakonda oma valimiskampaaniaid noortele. Eesmärgi täitmiseks viisin läbi intervjuud töös kaasatud erakondade (Reformierakond, Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Isamaa erakond) kampaaniajuhtide või kampaaniatega seotud erakonna liikmetega ning uurisin, kuidas toimub nende erakonnas üldiselt turundus ja kampaaniate elluviimine ning kui palju ja kuidas nad noortele oma kampaaniaid suunavad. Intervjuudest saadud info kinnitamiseks viisin läbi KOV 2021 valimiskampaaniate sisuanalüüsi, mille põhjal on võimalik aimu saada, millised olid kättesaadavad kampaaniamaterjalid ning kas ja kuidas nende kaudu noori kõnetati. Analüüside tulemuste põhjal võib järeldada, et kõik erakonnad tajuvad noorte valijate kõnetamise vajadust ja olulisust, kuid hetkel siiski kõik erakonnad oma kampaaniaid suurel määral noortele ei suuna. Mingil määral avaldus noortele suunatud sisu kõikide erakondade kampaaniamaterjalides, kuid kõige rohkem suunasid noortele oma kampaaniamaterjale Reformierakond ja Keskerakond ning kõige vähem Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Description

Keywords

Citation