J. R. R. Tolkieni "Kääbiku" nimede tõlkemeetodid ning nende võrdlus inglise-eesti ja inglise-prantsuse suunal

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu magistritöö teemaks on „J. R. R. Tolkieni „Kääbiku“ nimede tõlkemeetodid ning nende võrdlus inglise-eesti ja inglise-prantsuse suunal“. Töö eesmärgiks on uurida, milliseid tõlkemeetodeid on inglise keelest eesti keelde ja inglise keelest prantsuse keelde „Kääbikus“ leiduvate nimede tõlkimiseks kasutatud. Lisaks soovin võrrelda, kas ja millisel määral kahel tõlkesuunal samade nimetüüpide tõlkimiseks valitud meetodid sarnanevad või erinevad. Magistritöö hüpoteesiks on, et pärisnimesid pigem ei tõlgita või tõlgitakse neid sõna-sõnalt.

Description

Keywords

student works, translation, interpreting, üliõpilastööd, tõlkeõpetus, Tolkien, J. R. R., nimed, tõlkimine, tõlkeanalüüs, eesti keel, inglise keel, prantsuse keel, magistritööd

Citation