Rände- ja pagulaspoliitiliste tekstide tõlge ja tõlke analüüs

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistriprojekti eesmärk oli tõlkida eesti keelde kolm rändepoliitilist teksti ja analüüsida tõlkimisel esinenud probleeme. Tõlkimise keskpunktis oli seejuures rändepoliitilise terminoloogia õige tõlkimine. Magistriprojekti suurima osa moodustab esimene peatükk, milleks on lähteteksti tõlge. Teises peatükis tutvustatakse tõlkimisel kasutatud teooriat, milleks on Katharina Reissi tekstitüpoloogia ja Peter Newmarki tõlkemeetodid. Tõlgitavad tekstid liigitusid Reissi järgi informatiivseteks ja operatiivseteks tekstideks, sest ühest küljest annavad need teavet rändepoliitika erialaste toimingute, seaduste ja arvude kohta, kuid teisalt on tekstid mõeldud adressaadi mõjutamiseks. Terminoloogiline täpsus ja teksti mõistetavus lugejale saavutatakse tänu Newmarki semantilisele ja kommunikatiivsele tõlkemeetodile.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting, tõlkimine, tõlkeanalüüs, rändepoliitika

Citation