Täisarvulise planeerimise mudel automaatparklale

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kuna parkimine on autode hulga suurenemisega ja linnastumise tihenemisega üha keerulisem probleem, muutub selle kõrgtehnoloogiline lahendamine\n\rotstarbekaks. Üks pakutud lahendus on automaatparkla, kus autodega ei sõideta\n\roma parkimiskohta, vaid autod toimetatakse parkimiskohta ja tagasi\n\rspetsiaalsete robotite poolt. Selline kõrgtehnoloogiline lahendus annab meile\n\rpalju erinevaid optimiseerimisülesandeid ja võimalusi, millest ühte\n\rkonkreetset käsitleme käesolevas töös kasutades täisarvulise planeerimise\n\rmeetodeid, mida saab lahendada juba eksisteerivate analüütiliste lahendajatega.\n\rKäesolevas töös käsitletakse ühte kindlat võimalikku automaatparkla\n\rimplementatsiooni ja tuletatakse täisarvulise planeerimise mudel selle\n\rlahendamiseks. Varasemad teoreetilised tulemused on näidanud, et isegi\n\rlihtsustatud variandid sellest probleemist saavad olla APX-keerukusega. Kasutades Gurobi lahendajat leiti optimaalne lahendus näidisjuhtude jaoks. Mudelit võrreldi teise täisarvulise planeerimise mudeliga algoritmide ja teooria teadusgrupist, mis andis kindlust ja võrdlusmaterjali mudeli toimimiseks.
As parking becomes a more and more complex problem with the number of cars and\n\rcity density, more complex solutions can be used to rectify it. One of possible\n\rsolutions for parking is automated valet parking, where cars are not driven to\n\rparking place by humans but are carried by specially designed robots. Such\n\rsolution presents us many possible optimization problems, one of which is\n\raddressed in this work using Integer Programming models, that can by solved\n\rusing off-the-shelf solvers. We look at a specific possible implementation of\n\rautomated valet parking and succesfully design an Integer Programming model to\n\rsolve it. Existing theoretical results have shown that even simplified cases of\n\rthe problem can be APX-hard. Using Gurobi,\n\roptimal solution was found for sample cases. The model is compared to another\n\rinteger programming model from Algorithms and Theory research group, which\n\rprovides comparison and verification for the model performance.

Description

Keywords

Citation