Основные цветообозначения в пермских языках

Date

2011-10-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas dissertatsioonis uuritakse udmurdi ja sürjakomi keelte põhivärvinimesid Brent Berlini ja Paul Kay (1969) värvinimede universaalsuse teooriast lähtuvalt. B. Berlin ja P. Kay väidavad, et värvinimed tekkivad ja arenevad kõikides keeltes vastavalt üldistele seaduspärasustele. Põhivärvinimede areng läbib seitse staadiumi. Kõige esimesena ilmuvad keelde värvikategooriad must ja valge ning kõige viimasena ilmuvad lilla, roosa, oranž ja hall. Täielikult väljaarenenud põhivärvinimede süsteemiga keeltes on olemas 11 põhivärvinime. Permi keelte põhivärvinimede uurimiseks on kasutatud I. Daviesi ja G. Corbett’ (1994, 1995) välimeetodit. Keelejuhtide küsitlus koosneb kahest katsest: värvinimede loetlemine ja 65 värvitahvlile nime andmine. Udmurdi keele värvisõnu on uuritud eraldi põhja-, lõuna- ja perifeerses lõunamurdes. Kõikides udmurdi keele murretes on olemas üldlevinud nimetused evolutsiooniskeemi I—V staadiumite värvikategooriate kohta ning evolutsiooniskeemi viimase staadiumi halli värvi jaoks. Lõunaudmurdi murdes tuli esile 10 põhivärvinime: горд ‘punane’, вож ‘roheline’, лыз ‘sinine’, ӵуж ‘kollane’, сьЖд ‘must’, тЖдьы ‘valge’, курень ‘pruun’, лемлет ‘roosa’, нап-ӵуж ‘oranž’ ja пурысь ‘hall’. Põhja- ja perifeerse lõunamurde areaalides on levinud erinevad nimetused VI—VII staadiumite värvikategooriate kohta, seetõttu võib värvileksikat uurida igas murrakus eraldi. Põhjaudmurdi murdes sai kaks sinise värvikategooriat tähistavat terminit põhivärvinimeks. See asjaolu on aga vastuolus põhivärvinimede evolutsiooni teooriaga, sest põhjaudmurdi murdes ei ole veel välja kujunenud põhivärvinimetused pruuni, oranži ja lilla jaoks. Vastavalt värvinimede universaalsuse teooriale on enamikus maailma keeltes olemas ainult üks nimetus sinise värvikategooria jaoks. Kahe katse kombineeritud analüüsi tulemused näitavad, et sürjakomi keeles on 7 põhivärvinime: гЖрд ‘punane’, лЖз ‘sinine’, сьЖд ‘must’, еджыд ‘valge’, турунвиж ‘roheline’, кольквиж ‘kollane’ ja руд ‘hall’. Sürjakomi põhivärvinimi halli kohta on tekkinud varem kui VI arengustaadiumi põhivärvinimi pruun. Värvinimed кольквиж ‘kollane’ ja турунвиж ‘roheline’ on tõenäoliselt keelde ilmunud alles hiljaaegu. Vanad nimetused kollase ja rohelise jaoks olid виж , веж, mis ei olnud eristatavad. Uurimuse tulemused näitavad, et permi keeltes on ühise päritoluga 5 põhivärvinime: musta, punase, rohelise, kollase ja sinise värvi kohta. Valge värvi tähistamiseks on kujunenud välja erinevad nimetused. Võib oletada, et udmurdi keele põhivärvinimede süsteem on paremini arenenud kui komi keele põhivärvinimede süsteem, kuna udmurdid olid ajaloo jooksul avatud rohkematele kultuuridele.

Description

Keywords

permi keeled, värvuste nimetused, Permie languages, names of colours

Citation