Õppimist toetava hindamise arendustöö aruanne

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

2011.–2013. aastatel tegeles Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel kujundava/ õppimist toetava hindamise alase arendustegevusega. Tööde peamine eesmärk oli luua Eesti õpetajatele nende praktilise tegevuse analüüsi tulemustele toetuv ja meie koolikonteksti sobiv veebipõhine tugimaterjal õppimist toetava hindamise põhimõtete mõistmiseks ja praktiliseks rakendamiseks klassiruumis. Tugimaterjali loomisesse on õpikogukondade ja täiendkoolituste kaudu kaasatud üle 100 Eesti õpetaja. Tugimaterjali struktuur võimaldab igal lugejal detailsemat infot otsida just nende teemade kohta, mis talle huvi pakuvad. Vastavalt õpetajate soovidele on lisaks teooriale esitatud praktilisi võtteid, küsimusi-vastuseid enesekontrolliks, skeeme, karikatuure, lugusid ja näiteid.

Description

Keywords

üldharidus, õpetajad, lapsevanemad, õpilased, hindamine, õpetamine, hindamissüsteem, kujundav hindamine

Citation

Collections