Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Raamat annab ülevaate sellest, kuidas esimese ja teise kooliastme, st 1.–6. klassi õpilased arenevad ja õpivad ning kuidas neid selles protsessis paremini toetada. Kirjutamisel on toetutud teoreetilistele lähenemistele, mis rõhutavad laste arengu terviklikkust, nende aktiivsust ja vajadust arvestada õpetamisel laste arengu taseme ja iseärasustega, samuti nende uskumuste, kogemuste ja teadmistega. Teisalt teadvustatakse, et õpetajatel (nagu ka lapsevanematel) on tähtis roll laste arengu suunamisel.

Description

Keywords

alusharidus, lapse areng, õpetamise metoodika, hariduslik erivajadus, lapse areng, õppimine, õpetamine, õpetamise psühholoogia, õpilase sotsialiseerumine

Citation

Collections