Функции итальянских вкраплений в интернет - общении русскоговорящих Италии (на материале форумов и социальной сети Фейсбук)

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö uurimisobjektiks oli Itaalias elavate vene keele kõnelejate keelekasutus internetis erinevate foorumite ning sotsiaalvõrgustiku Facebook andmetel. Erilist tähelepanu pöörati itaalia tsitaatsõnadele. Töö peamine eesmärk oli esitada üldpilt venekeelse diasporaa keele „elust“internetis ja käsitleda koodivahetuse nähtust. Eesmärgi saavutamiseks tehti töö käigus järgmised sammud: • lingvistikateemalise kirjanduse baasil töötati materjali analüüsimiseks läbi teoreetiline taust; • foorumitest ja sotsiaalvõrgustikust Facebook koguti vajalikku praktilist materjali; • esitati vestlusteemad, kus kohati tihti koodivahetust; • viidi läbi koodivahetuse funktsionaalne analüüs; • toodi välja metalingvistiliste üksuste funksionaalne klassifikatsioon; • käsitleti itaaliakeelsete sõnade hindamiskomponenti venekeelses kõnes; • rühmitati itaaliakeelsed sõnad teema põhjal (semaantilised rühmad); • määrati, millistes kontseptuaalsetes valdkondades on võõrkeele ja sotsiokultuuriline mõju suurem; • analüüsiti, kuidas itaaliakeelsed sõnad ja keeleprotsessid, kus nad tekivad, võimaldavad suhtlejate orienteerumist ümbritsevas keskkonnas.

Description

Keywords

võrgusuhtlus, keelekasutus, vene keel, koodivahetus, Itaalia

Citation