Kodanikuvabaduste õiguslikud tagatised Eesti õiguskorras ja nende areng : auhinnatöö