Teadusliku fantastika tunnused ja ulmeterminite tõlkimine Hannu Rajaniemi teose "Kvantvaras" kahe peatüki tõlke näitel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö jaguneb nelja ossa: esimeses osas tutvustan teadusliku fantastika ajalugu ja arengut ning žanrit domineerivaid tunnuseid ja põhimõtteid. Selle eesmärgiks on esitleda tõlkijatele kompaktne ja struktureeritud ülevaade ulmekirjanduse olemusest, mis loodetavasti on abiks ulmetekstide tõlkimisel. Teises osas on uurimisobjektiks Hannu Rajaniemi ulmeteos "Kvantvaras", mille kahte peatükki üritan tõlkida esimeses osas kirjeldatud põhimõtteid arvesse võttes. Kolmandas osas käsitlen ulmekirjanduse sõnavara, peamiselt neologismide, tõlkimise erinevaid strateegiaid ja selle illustreerimiseks analüüsin neljandas osas lähtetekstis esinenud keerulisi ulmetermineid ning otsin neile tõlkevasteid.

Description

Keywords

student works, translation, interpreting, üliõpilastööd, tõlkeõpetus, tõlkimine, ulmekirjandus, terminid, tõlked, magistritööd

Citation