Mõnede indikaatorainete happe-aluse omaduste määramine atsetonitriilis

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ainete happe-aluselisi omadusi kirjeldab nende pKa väärtus, mis sõltub konkreetset lahustist. Käesolevas uurimistöös leiti 9 katioonse happe pKa väärtusi atsetonitriili keskkonnas suhtelisel UV/Vis-spektrofotomeetria meetodil. Uuritud ainete pKa väärtused varieeruvad vahemikus 23.9 kuni 30.3 ning nende spektraalsed omadused UV/Vis spektrialas on väga sobivad pKa väärtuste mõõtmiseks ja võimaldavad neid kasutada referentsainetena edasistel pKa väärtuste määramistel samal meetodil.

Description

Keywords

atsetonitriil, UV/Vis-spektrofotomeetria, tugevad alused, pKa

Citation