Melanokortiini süsteemiga seotud geenide ekspressiooni uurimine vitiliigopatsientide nahas

Date

2007-05-28T06:20:08Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada melanokortiini süsteemi geenide ja signaaliülekandes melanokortiini süsteemilt pigmentatsiooniensüümidele osalevate geenide tähtsust vitiliigo patogeneesis. Selleks mõõdeti kvantitatiivsel pöördtranskriptaasi ahelreaktsiooni (QRT-PCR) meetodil vitiliigopatsientide kahjustatud ja kahjustamata nahas ning tervete kontrollisikute nahas mRNA ekspressioonitasemed 19 melanokortiini süsteemiga seotud geenil. Ekspressiooniandmeid üldistades võib öelda, et ilmnes vitiliigopatsientide kahjustatud nahas toimuv melanokortiini süsteemi dekompensatsioon ja mitmete melanokortiini süsteemilt melanogeneesiensüümideni viivas signaaliülekandes osalevate geenide alaekspressioon vitiliigopatsientide kahjustatud nahas.

Description

Keywords

Citation