Põhisõna kordus relatiivlauses Caesari kommentaaride näitel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud magistritöö eesmärgiks on võimalikult põhjalikult kirjeldada ja analüüsida põhisõna kordust relatiivlauses ning relatiivfraasiga algavas lauses. Uuritavaks materjaliks on Caesari teosed „Commentarii de bello Gallico“ („Kommentaarid Gallia sõjast“; Aulus Hirtiuse lisatud VIII raamat välja arvatud) ja „Commentarii de bello civili“ („Kommentaarid kodusõjast“) täies mahus. Uurimise alt on välja jäänud ka Caesari korpusse kuuluvad, kuid tema enda poolt mitte kirja pandud „De bello Alexandrino“ („Aleksandria sõjast“), „De bello Africo“ („Aafrika sõjast“) ja „De bello Hispaniensi“ („Hispaania sõjast“).

Description

Keywords

Citation