Madala olulisusega testi tulemuste ennustamine üliõpilaste enesekohaste hoiakute, soo ja varasema õppekeskkonna kaudu

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu põhiline eesmärk oli uurida esimese kursuse tudengite näitel (N=539), kuidas aitavad madala olulisusega testi tulemust ennustada enesekohased hoiakud, sugu ja varasem õppekeskkond. Enesekohastest hoiakutest võtsin vaatluse alla sisemise ja välise motivatsiooni, akadeemilise ja üldise enesehinnangu ning akadeemilise ja üldise enesetõhususe. Tulemustest selgus, et naistel oli kõrgem väline ja sisemine motivatsioon ning akadeemiline enesetõhusus ja meestel kõrgem üldine enesetõhusus ning akadeemiline enesehinnang. Eliitkooli lõpetanud õpilastel oli kõrgem akadeemiline enesehinnang, võrreldes tavakoolis käinutega, ning eliitkoolis käinud tudengid sooritasid oluliselt paremini madala olulisusega testi. Kõige paremini aitas madala olulisusega testi tulemust ennustada akadeemilise enesehinnangu ja varasema õppekeskkonna mudel, mis seletas ära 25% testitulemuste hajuvusest.

Description

Keywords

Citation