Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS)

Abstract

Uuringu eesmärk on analüüsida põhikooli eelviimase ja viimase klassi õpilaste teadmisi, väärtushoiakuid ja osalusvalmidust demokraatliku kodakondsuse valdkonnas. Kodakondsust tõlgendatakse uuringus sotsioloogilisest, mitte kitsalt õiguslikust perspektiivist lähtudes. Seega kuuluvad kodanikukompetentsuse alla ka teadmised sotsiaalsest sidususest ja kodanikuühiskonnast ning oskused toimida pluralistlikus keskkonnas. Põhieesmärgist lähtuvalt võib sõnastada kaks alaeesmärki. Esiteks, mõõta progressi Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuses. Teiseks, tuua välja varieeruvus ning olulised muutused noorte demokraatiaalastes hoiakutes.

Description

Keywords

noorteuuringud, sotsiaalne käitumine, hariduspoliitika, kodanikukasvatus, väärtusorientatsioon, teismelised, sotsiaalsed muutused, poliitiline kultuur, kodanikukultuur, kodanikuõpetus, noored

Citation

Collections