Noorteseire aastaraamat 2012: Noored ja sotsiaalne kaasatus

Abstract

Nii nagu ikka, alustame ka seda noorteseire aastaraamatut kajastustega noorte eluolus toimunud muutustest. Vaatame, millised muutused on eelmise perioodiga võrreldes noorte elus erinevate valdkondade lõikes toimunud. Andmete kogumise viitaega arvestades on näitajad esitatud kas 2011. või 2012. aasta seisuga. Ülevaates kasutatud noorteseire indikaatorid tuginevad Statistikaameti (ESA), Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK), Eesti Töötukassa, Euroopa Noored Eesti Büroo (ENEB), Justiitsministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi andmetele.

Description

Keywords

noorte kaasamine, noorte tõrjutus, Euroopa Noored, huviharidus, noorsootöö, noorte tervis, noored tööturul, sotsiaalne kaasatus, noored

Citation

Collections