Detsentraliseeritud konkurentsipõhise teadusrahastuse mõju finantsjuhtimisele Eesti ülikoolides

Abstract

Käesolev poliitikaanalüüs käsitleb detsentraliseeritud teadusrahastamise mõju ülikoolide finantsjuhtimisele Eestis. Poliitikaanalüüsi empiiriline osa põhineb intervjuudel 35 uurimisgrupiga (IKT, biotehnoloogia, energia- ja keskkonnatehnoloogiate valdkonnast) ning nelja suurema avalik-õigusliku ülikooli finants- ning teadus- ja arendustegevuse osakondade administraatoriga. Läbiviidud analüüsi põhjal võib väita, et detsentraliseeritud ja projektipõhine teaduse rahastamine Eestis on oluliselt mõjutanud finantsjuhtimise praktikaid nii teadusgruppide ja instituutide kui ka ülikoolide kui terviku tasandil ning toonud kaasa mitmeid väljakutseid ja probleeme.

Description

TIPS poliitikaanalüüs

Keywords

ülikoolid, mõjud, poliitikaanalüüs, rahastamine, finantsjuhtimine, finantseerimine, kõrgkoolid, teadus

Citation

Collections