Söömishäirete dimensionaalne liigitamine: latentsete profiilide analüüs

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli klassifitseerida söömishäirega patsiente ja kontrollisikuid lähtuvalt kaasuvast isiksusepatoloogiast ja söömishäire sümptomite raskusastmest. Teiseks eesmärgiks oli uurida, kas leitud latentsed klassid seostuvad 5-HTTLPR polümorfismiga. Valimi moodustasid anorexia nervosa (N=52), bulimia nervosa (N=66), liigsöömishäirega (N=12) patsiendid ning kontrollisikud (N=87), kes olid psühhiaatriliste häirete esinemise suhtes kontrollitud. Uuritavad täitsid eestikeelse Rootsi Ülikoolide Isiksuse Skaala (SSP-E; Shlik, Aluoja, Graf, Männik, 2001), Söömishäirete Hindamise Skaala (SHS; Akkermann, Herik, Aluoja, Järv, 2010), eestikeelse Frosti Multidimensionaalne Perfektsionismi Skaala (EMPS; Saarniit, 1999) ning ankeedi sotsiograafiliste andmete kohta. 5-HTT genotüüp määrati veeniverest. Komorbiidsel isiksusepatoloogial ja söömishäire sümptomite raskusastmel põhinevate klasside identifitseerimiseks viidi läbi latentsete profiilide analüüs, kus leidis kinnitust neljaklassiline lahendus. Dispersioonanalüüsist selgus, et klasside vahel ilmnesid oodatud erinevused isiksuseomaduste ja söömishäire sümptomaatika poolest. Klassid eristusid pigem kaasuva isiksusepatoloogia raskusastme kui kvalitatiivsete erinevuste poolest. Ilmnes, et 5-HTTLPR S-alleeli esines oluliselt rohkem klassis, millele on iseloomulik afektiivne labiilsus (χ2 = 6.503, p = .039).

Description

Keywords

Citation