Eesti nõrglubja-allikate taimestik ja selle seosed keskkonnatingimustega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks oli kirjeldada Eesti nõrglubja-allikate taimestikku, selle seoseid keskkonnatingimustega ning geograafilise paiknemisega. Eesmärgiks on ka võrrelda Eesti nõrglubja-allikaid ja nende taimkatet teistes Euroopa riikides kirjeldatutega ning leida võimalikud olemasolevad eripärad sõltuvalt meie kliimast ning taimestikust. Uuringusse kaasati 14 nõrglubjaallikat, millest kokku leiti 18 samblaliiki ning 45 soontaimeliiki. Statistilisel analüüsil vaadeldi soonja sammaltaimede liigirikkuse seoseid pH, temperatuuri ning elektrijuhtivusega. pH-l ning elektrjuhtivusel oli oluline seos sammaltaimede liigirikkusega avatud koosluses. Samuti oli oluline mõju koosluse avatusel nii sammal- kui ka soontaimede liigirikkusele. Toetudes varasematele herbaarmaterjalidele ning antud uuringus kogutud andmetele koostati nõrglubja-allikate tunnusliigi P. commutata ning P. falcata levikukaardid.

Description

Keywords

sammaltaimed, nõrglubja-allikad, Palustriella commutata, Palustriella falcata

Citation