Kroonilise muutliku stressi mõju geeniekspressioonile kõrge ja madala positiivse afektiivsusega rottide frontaalk

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kroonilise muutliku stressi mõju geeniekspressioonile kõrge ja madala positiivse afektiivsusega rottide frontaalkorteksis. Indiviididevaheliste erinevuste uurimisel on leitud, et meeldivatele stiimulitele reageerimisel ilmnevad rottidel erinevused registreeritud 50-kHz ultrahelihäälitsuste esinemissageduses. Kõrge positiivse afektiivsusega ja kõdile reageerimisel sagedasti 50-kHz häälitsusi tegevad rotid (HC – high chirping) on kroonilise stressi tingimustes vastupidavamad, kui vähem 50-kHz häälitsusi tegevad rotid (LC – low chirping). Võimalike indiviididevaheliste erinevuste geneetiliste faktorite hindamisel ei leitud HC/LC rottide kroonilise muutliku stressi depressioonimudelis statistiliselt olulisi erinevusi Tph2, Map1b, Add3, Eaat-2 ja Eaat-3 geenide ekspressioonis (mõõdetud RT-qPCR meetodil). Siiski langes stressi mõjul emaste loomade (kõdile reageeringut arvestamata) frontaalkorteksis Tph2 ja Eaat-3 geeni ekspressioon.

Description

Keywords

Citation