Teadvelolekul põhineva rühmateraapia mõju tähelepanu püsivusele, kognitiivsele paindlikkusele ning emotsionaalsele enesetundele

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev uurimistöö käsitleb teadvelolekuteraapia mõju emotsionaalsele enesetundele, teadveloleku tasemele, tähelepanu püsivusele ning kognitiivsele paindlikkusele. Meeleolu- või ärevushäiretega patsiendid (N=13) osalesid 8-nädalases teraapias, mis põhineb Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) manuaalil. Kontrollgruppi (N=24) kuulusid terved täiskasvanud, kes vastavat sekkumist ei saanud. Mõõdeti katsegruppide sooritust testides WCST (kognitiivse paindlikkuse mõõdik) ja SART (püsiva tähelepanu mõõdik) ning enesekohastes küsimustikes EEK-2 ja MAAS. Lisaks andis osa teraapiagrupi liikmetest (N=6) ka kvalitatiivset informatsiooni teraapiaprotsessi kogemuste kohta. Hüpotees, mille kohaselt ärevus- ja meeleoluhäirete all kannatavate teraapias osalevate katseisikute emotsionaalne enesetunne paraneb teraapia käigus, ei leidnud käesolevas uuringus kinnitust. Samuti ei suurenenud teraapia käigus statistiliselt olulisel määral teadveloleku tase. Küll aga leiti, et erinevalt kontrollgrupist paranes teraapiagrupil püsiv tähelepanuvõime. Osaliselt paranesid ka kognitiivse paindlikkuse näitajad. Kokkuvõttes kinnitas uurimus tähelepanu püsivuse paranemist MBCT käigus ning soovitab teisi eelpoolmainitud seoseid edaspidi täiendavalt uurida.

Description

Keywords

Citation