NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimustöö eesmärk on uurida noortele suunatud NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule. Selleks analüüsib autor NextStepil osalenud noorte kirjalikke tagasiside ankeete ning küsitleb EKNK pastoreid ja koguduse liikmeid, kelle koguduse noored on vähemalt kahel aastal suveseminaril osalenud. Lisaks intervjueerib autor NextStepi asutajat piiskop Ago Lilleorgu. Uurimuse teoreetiliseks aluseks on Christian A. Schwarz’i uurimustöö „Koguduse loomulik kasv”.

Description

Keywords

NextStep suveseminar, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, noorte suhe kirikuga, suhtumine religiooni, kristlastest noored, Christian A. Schwarz

Citation