Religioon ja soolisus II ja III kooliastme ühiskonnaõpetuse õppekirjanduses

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimuse eesmärk oli selgitada, kas ühiskonnaõpetuse õppekirjanduses esineb soolist kallutatust. Selleks analüüsiti kaheksat õpikut ja kolme töövihikut standardiseeritud kontentanalüüsi meetodil. Uuringu raames selgus, et uuritud õppevaras esines üldine kallutatus meessoo kasuks, mis tulenes ajaloolisest taustast; ka nimeliselt nimetatuid oli enam meessoost, kuna religioossed juhid ja usundirajajad on olnud ja on ka tänapäeval suuresti mehed. Lisaks võib väita, et n-ö tavaliste inimeste kujutamine olulist soolist kallutatust ei näita.

Description

Keywords

religioonipedagoogika, religioon ja soolisus, sooline võrdõiguslikkus, sooteadlikus

Citation