Eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli gümnaasiumi astmes Pärnu linna gümnaasiumite põhjal

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö aineks on eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli gümnaasiumiastme muusikaõpetuse tundides. Nimetatud teemal ajendasid mind kirjutama mitmed olulised põhjused: minu tulevane töö õpilastega, uus riiklik muusikaõpetuse õppekava, mitmed artiklid ning arutelud seoses faktipõhiste ja teoreetiliste muusikatundidega. Eesti pärimusmuusika osa sisseviimine õppekavasse on alles algusjärgus, seega pidasin vajalikuks uurida õpetajate nägemust selle rakendamisest.

Description

Keywords

üliõpilastööd, muusikaõpetus, abituurium, õppekavad, eesti, pärimusmuusika, Pärnu, küsitlusuuringud, bakalaureusetööd

Citation