Õpetajate poolne positiivne tagasiside tunnis

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tunnustaval käitumisel ehk kiitmisel on positiivne mõju nii õpilase käitumisele kui ka akadeemilistele tulemustele. Eestis on vähe vaadeldud õpetajate tunnustavat käitumist koolis ja seni ei ole seda uuritud koos õpetaja enda raporteeritud tunnustamiskäitumisega. Alles hiljuti on tehtud algust Eesti õpetajate vaimse tervise ja tunnustava käitumise vaheliste seoste uurimine. Käesolevas uurimistöös vaadeldi 15 õpetaja tundi ja paluti neil täita küsitlus. Õpetajad tunnustavad keskmiselt 16,67 korda tunnis, kuid valimi väiksuse tõttu ei saa seda pidada Eesti keskmiseks. Kõige tugevam seos on õpetaja täidetud EEK-2 vaimse kurnatuse alaskaala ja tunnustuva käitumise vahel. Õpetaja raporteeritud ja vaadeldud tunnustamiskäitumise vahel ei leitud statistiliselt olulist seost.

Description

Keywords

käitumisspetsiifiline tunnustamine, üldine tunnustamine, õpetaja vaimne tervis, behaviour specific praise, general praise, teacher mental health

Citation