Riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete koolitusprogrammi pilootkoolituse õppematerjalid