Ettevõtte Turning Technologies tagasisidesüsteemid ning nende kasutamine programmeerimise loengus

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöös antakse ülevaade peamiselt ettevõtte Turning Technologies poolt toodetavatest interaktiivsetest tagasisidesüsteemidest: süsteemi kõigist komponentidest (vastu-võtjatest, klikkeritest, tarkvaralahendustest), tarkvaralahenduste poolt pakutatavatest küsimuste tüüpidest ning hilisematest analüüsivõimalustest. Samuti kirjeldatakse, miks peaks üldse interaktiivse tagasisidesüsteemi oma loengus kasutusele võtma ning antakse soovitusi tagasisidesüsteemide puhul kõige enam levinud küsimuse tüübi – valikvastusega küsimuse – koostamiseks. Töö teises pooles käsitletakse ka nimetatud soovituste põhjal loodud küsimusi Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonnas loetava programmeerimiskursuse tarbeks, teemal hulgad ja sõnastikud Pythonis.
The following thesis gives an overview of Interactive feedback systems by mostly a company called Turning Technologies. The overview covers all components of the system (receiver, clicker, polling software), different question types available in polling software and automatically created session reports as well as giving recommendations on how to form good multiple choice questions. It is also explained why one should use Interactive feedback system in the lecture. The author had a chance to create multiple choice questions, based on previously given recommendations, for a programming lecture in the University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science. Questions were created on the topic of sets and dictionaries in Python and are explained in a second half of the thesis.

Description

Keywords

Citation