Pädevused ja pädevuste arendamine noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate professionaalne taust

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Uuringu põhieesmärgiks on kaardistada ühelt poolt noorsootöö valdkonnas tegutsevatele inimestele vajalikud pädevusnõuded ning teiselt poolt hinnata noorsootöötajate erialast ettevalmistust ning koolitusvajadust antud sektoris. Uuringu tulemusena valmiv noorsootöötajatele esitatavate pädevuste profiilid on sisendiks noorsootöötaja kvalifikatsiooninõuete väljatöötamiseks ja kutsestandardi loomiseks. Noorsootööala pädevuste all mõistetakse siinkohal üld- ja spetsiifilisi oskusi, isikuomadusi ning hoiakuid ja suhtumisi, mida läheb noorsootöö tegemisel tarvis.

Description

Noorsootööalase koolituse valdkonna uuringu raport.

Keywords

sotsiaalsed oskused, koolitus, kutseoskused, kompetentsus, karjäär (teenistuskäik), töörahulolu, töömotivatsioon, haridustase, noorsootöötajad, pädevus, noored, noorsootöö

Citation

Collections