Ravimivastuses oluliste tsütokroom P450 geenide varieeruvuse määramine Eesti populatsioonis

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö analüüsib ravimi lagundamises osalevate oluliste tsütokroom P450 geenide alleeli sagedusi ja nende põhjal ennustatavaid metabolismi fenotüüpe Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu täisgenoomi andmetest. Kuna CYP2D6 geeni genotüpiseerimine on keerukas väga polümorfse lookuse tõttu, siis määrati antud töös ka geenile koopiaarvu variatsioonide sagedusi. Selle põhjal näitab käesolev töö, miks oleks Eestis vajalik patsientide geneetiline testimine enne ravimi välja kirjutamist arsti poolt.

Description

Keywords

farmakogenoomika, star-alleel, tsütokroom P450, ADR, CNV, CPIC, PharmGKB

Citation