Loss, Grief and Bereavement

Date

2010-12-02

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kursus kuulub Tartu Ülikooli avatud ülikooli täienduskoolituse õppekavasse. Sihtrühmaks on eelkõige sotsiaal- ja tervishoiutöötajad ning õppurid, samuti kõik muud huvilised. Surm ja lein on elu lahutamatuteks osadeks ning seetõttu on oluline tõsta nimetatud erialade töötajate teadlikkust antud teemal, et parendada klientide ja patsientide toetamise kvaliteeti. Kursuse õppekeeleks on inglise keel.

Description

Keywords

loss, grief, bereavement, thanatology, BeSt programm

Citation