Skeemi moodide küsimustiku (SMI) eesti keelde kohandamine: pilootuuring

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Skeemiteraapia (Young, 1994) on integratiivne teraapiamudel, mille baas on kognitiivkäitumuslikus teraapias ning mida rakendatakse keeruliste psühholoogiliste juhtumite ravis. Selle töö raames kohandati skeemiteraapias rakendatavat hindamisvahendit: skeemi moodide küsimustikku (SMI). Testipaketti kuuluvaid küsimustikke, sh skeemi moodide küsimustik, täitsid esmasel vastamisel 201 (N = 153, M = 47, muu = 1) täiskasvanut vanuses 18-77 ( M = 29.32; SD = 11.17) ning kordustestimisel 86 (N = 65, M = 21) täiskasvanut vanuses 18-23 (M = 20.6; SD = 1.43). Eestikeelse SMI psühhomeetriliste omaduste kontrollimiseks tehti uuriv faktoranalüüs, korrelatsioonianalüüsid alaskaalade vahel, sisereliaabluse analüüs. Leiti 14- faktoriline mudel, mis on kooskõlas varasemate uuringutega. Töö peamiseks puuduseks on valimi suurus, mis võis tulemusi mõjutada. Seetõttu on äärmiselt oluline jätkata andmete kogumist, muuhulgas kaasates kliinilist valimit.

Description

Keywords

skeem, skeemi moodid, adapteerimine, küsimustik, schema, schema modes, adaptation, inventory

Citation