Positiivne afektiivsus ja püsisuhkrutarbimine: individuaalsed erinevused akuutse amfetamiini mõjus 50-kHz ultrahelihäälitsustele ning liikumisaktiivsusele

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti, kuidas mõjutab akuutne amfetamiini manustamine erineva positiivse afektiivsuse ja püsisuhkrutarbimisega rottide 50-kHz ultrahelihäälitsuste arvu ja liikumisaktiivsust. Kõdistamisele järgnevate ultrahelihäälitsuste alusel jaotati rotid (N = 40) palju- ja vähekudisejateks (vastavalt HC ja LC) ning suhkrueelistuse testide põhjal palju- ja vähemaiustajateks (vastavalt HSuc ja LSuc). Kõikidele rottidele manustati katsepäeval amfetamiini (1 mg/kg, kõhuõõnesiseselt) ning skooriti nende 50-kHz ultrahelihäälitsusi ja liikumisaktiivsust, mis esinesid 20 minuti jooksul pärast amfetamiini manustamist. Kahesuunalise ANOVA tulemusena selgus, et HC ja LC ning HSuc ja LSuc rotid ei erinenud teineteisest amfetamiini manustamisele järgnevas kudisemises ja liikumisaktiivsuses statistiliselt oluliselt. Tulemustest järeldub, et ilma eelneva kroonilise muutliku stressirežiimita ei erine fenotüübid käitumuslikus vastuses amfetamiinile.

Description

Keywords

positiivne afektiivsus, püsisuhkrutarbimine, 50-kHz ultrahelihäälitsused, positive affectivity, sugar intake, 50-kHz ultrasound vocalizations, locomotor activity

Citation