Kutsehariduse maine üldhariduskoolide õpilaste, õpetajate ning lapsevanemate seas

Date

2018

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Accaro Solutions OÜ

Abstract

Analüüs tugineb 2018. aastal Eesti üldhariduskoolides läbiviidud rahuoluküsitlustele. Valim hõlmab 8. ja 11. klasside ning täiskasvanute gümnaasiumite õpilasi ja õpetajaid ning põhikooli õpilaste vanemaid. Küsitlustele vastanute hulk on kokku üle 20 000 õpilase (66% kõigist Eesti 8. klassi õpilastest ja 60% 11. klassi õpilastest) ja üle 15 000 õpetaja (46% kõigist Eesti õpetajatest). Uuriti õpilaste ja lapsevanemate teadlikkust ja hoiakuid kutsehariduse suhtes, õpilaste edasiõppimiseplaane ja teadlikkust võimaluste kohta, vanemate teadlikkust ja hoiakuid kutsehariduse suhtes. Põhijäreldusena ilmnes, et kuigi kutsehariduse maine on üldiselt hea, ei köida see noori. Ka lapsevanemate ja õpetajate hoiakutes on ülekaalus gümnaasiumites ja kõrgkoolides jätkamise soosimine. Teadlikkuse osas ilmnes, et see ei ole kuigi suur ning üldhariduskoolides tehtav töö kutsehariduse võimaluste tutvustamiseks ei olnud piisav ning seega on oluline suurendada kõigi sihtrühmade teadlikkust ning isiklikku kokkupuudet kutseharidusega.

Description

Keywords

kutseharidus, maine, rahuloluuuring

Citation

Collections