Identiteedi motiivid noorukieas

Date

2009-06-08T06:32:47Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas töös uuritakse identiteedi motiive hilises noorukieas. Varasemates uuringutes on leidnud kinnitust kuue motiivi samaaegne ilmnemine: enesehinnang,nesetõhusus,jätkuvus, kuulumine, eristumine ja tähendus. Käesoleva uurimuse kvantitatiivsete andmete põhjal leiti,et noorukiea identiteedi struktuuris on tähtsal kohal uhkuse-kuuluvuse-tähenduse, eristumise ja jätkuvuse motiivid. Kvalitatiivsetest andmetest tuli esile enesehinnangu ja -tõhususe tugev seos ning kuulumise ja eristumise motiivide vastandlikkus. Uuringu tulemusi on võimalik rakendada vastuolulise enesekontseptsiooniga noorte abistamiseks. This research studies the occurrence of identity motives in late adolescence. Earlier research has shown simultaneous occurrence of six identity motives: self-esteem, self-efficacy, continuity, belonging, distinctiveness and meaning. According to quantitative data of this study there are three important motives in the structure of adolescents’ identity: proudnessbelonging-meaning, distinctiveness and continuity. Qualitative data showed strong relatedness of self-esteem and self-efficacy motives and opposition of belonging and distinctiveness. The results of this study can be applied to helping youth with contradictory self-conception.

Description

Keywords

identiteet, identiteedi motiivid, identiteet noorukieas, identity, identity motives, identity in adolescence

Citation