Sources of Ukrainian-Canadian Identity in Janice Kulyk Keefer’s Novel The Green Library

Date

2015-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö peamiseks eesmärgiks on püüda mõista, mis on identiteet, kuidas saab inimene oma identiteeti luua ja kõige tähtsam – milliseid allikaid saab ta selleks kasutada. Töö näitab, et arusaam identiteedist ei saa eksisteerida iseeneses, vaid inimene loob enda identiteedi, leides selleks vajalikud ressursid. Sissejuhatuses on esitatud töö taust ja välja toodud uuritava teema olulisus. Samuti annab sissejuhatus informatsiooni romaani The Green Library autori Janice Kulyk Keeferi ja teose kohta. Siin on ka püstitatud uurimisküsimused, kuidas ajalooline ja kultuuriline taust mõjutavad identiteedi kujunemist ning millistele allikatele saavad teose kaks naispeategelast toetuda oma identiteediloomes ning mis on nende valikute põhjused. Esimene peatükk on töö teoreetiline osa. See keskendub ukraina immigrantide ajaloolisele ja sotsiaalsele taustale ning erinevatele akulturatsioonistrateegiatele vastuvõtvas ühiskonnas. Peatükk käsitleb ka teise põlvkonna immigrantide eripärasid ja raskusi oma identiteedi loomisel. Teine peatükk on töö empiiriline osa. See on pühendatud romaani teise põlvkonna esindajatest kangelannadele ja nende Kanada ukrainlaseks olemise viiside analüüsile. Peatükk sisaldab samuti kahe kangelanna identiteediloome strateegiate ja nende allikate võrdlevat analüüsi. Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi peategelased Eva Chown ja Oksanna Moroz on samasse vanusegruppi kuuluvad teise põlvkonna ukraina juurtega immigrandid, on nende kogemused ja identiteet väga erinevad. Uurimus näitab, kui suurel määral mõjutavad peategelaste identiteeti aeg ja ühiskondlikud olud Kanadas kui vastuvõtvas ühiskonnas ning suhtumine immigrantidesse.

Description

Keywords

üliõpilastööd, bakalaureusetööd, Kanada ukrainlased, teine põlvkond, etniline identiteet

Citation