Chuck Palahniuk's "Fight club" as an example of transgressive fiction

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö peamine eesmärk on vaadelda Chuck Palahniuki teost “Kaklusklubi” kui hälbekirjanduse žanri alla kuuluvat raamatut. Täpsemini uurisin, kuidas “Kaklusklubi” tegelased protesteerivad tarbimise ja tarbimisühiskonna vastu ja kuidas nende tegevusi on kujutatud. Kuna tarbimisühiskonnavastasus on “Kaklusklubis” läbiv teema ja see käivitab kogu sündmusteahela, siis arvan, et just seeläbi on hea vaadelda tegelaste käitumist ja proovida aru saada nende tehtud otsustest. Töö koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest ja empiirilisest osast ning kokkuvõttest. Sissejuhatuses kirjeldan uuritava teema olulisust ja annan ülevaate, mis inspireeris kirjanik Chuck Palahniukiut kirjutama teost “Kaklusklubi”. Teoreetilise osaga annan põgusa ülevaate hälbekirjanduse žanrist ja tarbimisühiskonnas arengust Ameerikas. Empiirilises osas analüüsin tarbimisühiskonnavastasust “Kaklusklubis”. Teema analüüsimiseks kasutan ohtralt kirjeldusi raamatus, kuna raamat on kirjutatud in medias res narratiivis ja nii on lugejal teemast lihtsam aru saada, sest kõik on omavahel seotud.

Description

Keywords

ameerika, konsumerism, tarbimine, vägivald, nihilism

Citation