Single nucleotide variants affecting placental gene expression and pregnancy outcome

dc.contributor.advisorLaan, Maris, juhendaja
dc.contributor.advisorRull, Kristiina, juhendaja
dc.contributor.authorKikas, Triin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Meditsiiniteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2021-07-02T05:05:42Z
dc.date.available2021-07-02T05:05:42Z
dc.date.issued2021-07-02
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractPlatsenta on unikaalne organ, mis eksisteerib inimkehas ainult raseduse ajal ning kõrvalekalded selle normaalsest arengust ja funktsioonist võivad kaasa tuua rasedustüsistusi, näiteks preeklampsia. Nende üks riskitegureid on nihe oluliste platsenta geenide avaldumise profiilis. Mehhanismid, mis vastutavad platsenta genoomi regulatsiooni eest vastavalt loote vajadustele ja raseduse etapile pole seni detailselt teada. Muude regulaatorite seas on esile tõusnud ka geneetiliste variantide ehk eVariantide mõju geenide avaldumise taseme mõjutajatena. Platsenta koes on neid seni vähe uuritud. Antud töö eesmärk oli uurida platsenta genoomi variantide mõju geenide avaldumisele ning rasedustüsistuste tekke riskile. Esiteks analüüsin kahe preeklampsia kandidaatgeeni Vaskulaarse endoteeli kasvufaktori retseptor 1 (FLT1) ja Stanniokaltsiin 1 (STC1) varieeruvust. Eesti rasedate valimis (2097 naist) tuvastasin FLT1 geeni lähedal asuva variandi tugeva ning spetsiifilise seose preeklampsia esinemise riskiga. On huvitav, et see variant mõjutas FLT1 geeni avaldumise taset ainult preeklampsia juhtumite platsentades. Leidsin ka STC1 geeniprodukti taset mõjutava geenivariandi, kuid selle seos preeklampsiaga vajab veel täiendavaid uuringuid. Teiseks viisin läbi ülegenoomse analüüsi, et uurida laiemalt platsenta kude mõjutavaid eVariante. Tuvastasin 199 geneetilist seost, mis mõjutasid 63 geeni avaldumist. Neist 13 olid varasemalt platsentas kirjeldamata. Illustreerides platsenta geneetiliste variantide laia fenotüübilist mõju, oli osa leitud geenivariante varasemalt seostatud täiskasvanuea haiguste riskidega või olid minu analüüsitud valimis seotud vastsündinu kasvuparameetritega. Kombineerides tulemusi varasema kirjandusega, koostasin koondnimekirja ~400 platsenta geenist, mille avaldumine on mõjutatud geneetilisest varieeruvusest. See ülevaade on hea lähtepunkt tulevastele platsenta eVariantide uurimustele nii bioloogilises kui meditsiinilises võtmes, e.g., seoses rasedustüsistusetega.et
dc.description.abstractThe placenta is a unique transient organ only present during the pregnancy. Deviations from normal placental development can lead to pregnancy complications such as preeclampsia. One of the risk factors for complications is a disruption of important placental gene expression profiles. Mechanisms that regulate the placental genes to provide accurate and dynamic expression in response to fetal needs and pregnancy stage are still not fully understood. Genetic variants modulating gene expression or eVariants are among many possible mechanisms. Still, placental eVariants are underexplored. This thesis project aimed to investigate the effect of placental variants on gene expression and the risk of developing a pregnancy complication. First, the variation near two preeclampsia candidate genes, Vascular endothelial growth factor receptor 1 (FLT1) and stanniocalcin-1 (STC1) were analyzed. I detected a specific association between preeclampsia risk and a FLT1 variant in a sizeable Estonian cohort (2097 pregnant women). Interestingly, the preeclampsia risk variant affected FLT1 gene expression only in the preeclampsia placentas. Another variant near STC1 was shown to affect the gene expression, but its link to preeclampsia risk needs further research. Secondly, I conducted a genome-wide analysis to identify placental eVariants broadly. Overall, I uncovered 199 links that affected the expression of 63 genes, 13 of which were previously unknown for the placenta. Illustrating the broad impact of placental genetic variants, some eVariants were previously associated with adult diseases or pointed to an association with newborn parameters in the analyzed sample set. Combining the results with previous studies, I compiled a list of over 400 robust placental genes affected by genetic variation. This overview is a good starting point for future placenta eVariant research both in biological and medical aspects, e.g., regarding pregnancy complications.en
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5450140et
dc.identifier.isbn978-9949-03-652-3
dc.identifier.isbn978-9949-03-653-0 (pdf)
dc.identifier.issn1024-395X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/72947
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes medicinae Universitatis Tartuensis;314
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectclinical researchen
dc.subjectpregnancyen
dc.subjectplacentaen
dc.subjectgene expressionen
dc.subjectgenotypeen
dc.subjectpregnancy complicationsen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherkliinilised uuringudet
dc.subject.otherraseduset
dc.subject.otherplatsentaet
dc.subject.othergeeniekspressioonet
dc.subject.othergenotüüpet
dc.subject.otherrasedustüsistusedet
dc.titleSingle nucleotide variants affecting placental gene expression and pregnancy outcomeet
dc.title.alternativePlatsenta geeniekspressiooni ning raseduse kulgu mõjutavad ühenukleotiidsed variandidet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
kikas_triin.pdf
Size:
4.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: