Üldistatud lambdajaotus: rakendus varakindlustuse kahjudele

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade paindlikust üldistatud lambdajaotuste perest ning uurida selle sobivust juriidiliste isikute varakindlustuse kahju suuruse modelleerimiseks. Seda eriti olukorras, kus eesmärgiks on leida sobiv tõenäosusjaotus kogu kahju suuruse varieeruvuspiirkonnale. Lisaks on toodud välja ka võrdlused mõnede kahjukindlustuses rohkem levinud jaotustega.

Description

Keywords

üldistatud lambdajaotus, varakindlustus, raske sabaga jaotused, generalized lambda distribution, property insurance, heavy tailed distributions

Citation