Euroopa Liidu ja Eesti ravimialastes õigusaktides kasutatavate müügilubade ja ravimiohutusega seotud terminite inglise-eesti seletav valiksõnastik

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev magistritöö koosneb kahest osast. Esimene, teoreetiline osa annab põgusa ülevaate ravimiregulatsioonide kujunemisest Euroopas ning toob näiteid selle vajalikkusest ja tähtsusest. Edasi kirjeldatakse kõike sõnastiku koostamisega seotut. Tutvustatakse sõnastiku märksõnade valikut, antakse ülevaade kasutatud allikate kohta ning tuuakse esile ka sõnastiku koostamisega kaasnenud suuremad probleemid ja tähelepanekud. Autor toob esile ka mõningad lahkhelid direktiivis ja määruses, ravimiseaduses ja spetsialistide endi poolt kasutatavate terminite vahel. Teoreetiline osa lõppeb sõnastiku ja märksõnakirjete ülesehituse kirjeldusega ning toob ka illustreerivaid näiteid. Magistritöö teine, praktiline osa on 310 ingliskeelsest terminist koosnev sõnastik eestikeelsete vastete ja selgitustega. Sõnastikus on lisaks ravimiregulatsiooniga seonduvale sõnavarale välja toodud ka ravimiregulatsiooniga seonduvad enamkasutatud lühendid ning organisatsioonid.

Description

Keywords

student works, translation, interpreting, tõlkimine, üliõpilastööd, tõlkeõpetus, sõnastikud, ravimid, farmaatsia, magistritööd

Citation